Tháng 1 năm 2020 là tháng đầu tiên của năm mới, xem ngày tốt tháng 1 năm 2020 là những ngày nào, việc tốt gì nên làm vào tháng này, kiêng cữ ra sao? Cùng tìm hiểu ngày đẹp trong tháng qua bài viết dưới đây.

Ngày tốt tháng 1 năm 2020

Việc xem chi tiết ngày tốt tháng 1 năm 2020 sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được thông tin những ngày đep, ngày tốt hay ngày xấu? nên xuất hành, khai trương hay động thổ vào những ngày nào vào tháng 1 năm 2020 để tìm ra được hướng làm việc đúng nhất, mang lại cho chúng ta những thành công.

Thông tin chi tiết như sau:

1
Rất tốt
Thứ 4, 01/01/2020

Vào ngày: 07/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT TỐT

Ngày Quý Mão, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày này: 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày này: Cưới hỏi, động thổ, đổ trần, lễ chùa, giải hạn hay chuyển nhà, nhập trạch, về nhà mới, khai trương cửa hàng, mua xe, ký kết hợp động, làm việc phúc hay âm trạch và xuất hành

2
Xấu
Thứ Năm, 02/01/2020

Vào ngày: 08/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY XẤU

Ngày Giáp Thìn, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: các việc lớn, quan trọng thì bạn nên chọn ngày khác, ngày tốt hơn để làm

3
Rất tốt
Thứ Sáu, 03/01/2020

Vào ngày: 09/12/2019 – Âm Lịch –  NGÀY RẤT TỐT

Ngày Ất Tỵ, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, động thổ, đổ trần, lễ chùa, giải hạn hay chuyển nhà, nhập trạch, về nhà mới, khai trương cửa hàng, mua xe, ký kết hợp động, làm việc phúc hay âm trạch và xuất hành

4
Rất xấu
Thứ Bảy, 04/01/2020

Vào ngày: 10/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT XẤU

Ngày Bính Ngọ, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: đi lễ chùa cầu tài lộc, giải hạn hay xuất hành

5
Rất tốt
Chủ Nhật, 05/01/2020

Vào ngày: 11/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT TỐT

Ngày Đinh Mùi, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 9h-11h,15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, động thổ, xây nhà, đổ trần, mua xe, khai trương cửa hàng, ký kết hợp động, xuất hành, âm trạch, về nhà mới.

6
Rất tốt
Thứ Hai, 06/01/2020

Vào ngày: 12/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT TỐT

Ngày Mậu Thân, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, động thổ, xây nhà, đổ trần, mua xe, khai trương cửa hàng, ký kết hợp động, xuất hành, âm trạch, về nhà mới.

7
Tốt
Thứ Ba, 07/01/2020

Vào ngày: 13/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY TỐT

Ngày Kỷ Dậu, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, động thổ, xây nhà, đổ trần, mua xe, khai trương cửa hàng, ký kết hợp động, xuất hành, âm trạch, về nhà mới.

8
Tốt
Thứ Tư, 08/01/2020

Vào ngày: 14/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY TỐT

Ngày Canh Tuất, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, động thổ, xây nhà, đổ trần, mua xe, khai trương cửa hàng, ký kết hợp động, xuất hành, âm trạch, về nhà mới.

9
Bình thường
Thứ Năm, 09/01/2020

Vào ngày: 15/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY BÌNH THƯỜNG

Ngày Tân Hợi, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: đi lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn hay làm việc phúc, xuất huành

10
Rất xấu
Thứ Sáu, 10/01/2020

Vào ngày: 16/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT XẤU

Ngày Nhâm Tý, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: nên đi lễ chùa, cầu tài lộc và giải hạn

11
Rất xấu
Thứ  Bảy, 11/01/2020

Vào ngày: 17/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT XẤU

Ngày Quý Sửu, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: những việc quan trọng, việc lớn trong nhà thì không nên làm vào ngày này, nên chọn những ngày tốt hơn

12
Bình thường
Chủ Nhật , 12/01/2020

Vào ngày: 18/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY BÌNH THƯỜNG

Ngày Giáp Dần, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

13
Xấu
Thứ Hai, 13/01/2020

Vào ngày: 19/12/2019 – Âm Lịch- NGÀY XẤU

Ngày Ất Mão, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: lễ chùa, cầu tài lộc và giải hạn

14
Tốt
Thứ Ba, 14/01/2020

Vào ngày: 20/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY TỐT

Ngày Bính Thìn, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, động thổ, xây nhà, đổ trần, mua xe, khai trương cửa hàng, ký kết hợp động, xuất hành, âm trạch, về nhà mới.

15
Bình thường
Thứ Tư, 15/01/2020

Vào ngày: 21/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY BÌNH THƯỜNG

Ngày Đinh Tỵ, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: những việc quan trọng, việc lớn trong nhà thì không nên làm vào ngày này, nên chọn những ngày tốt hơn

16
Rất tốt
Thứ Năm, 16/01/2020

Vào ngày: 22/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT TỐT

Ngày Mậu Ngọ, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h,11h-13h, 13-h15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, động thổ, xây nhà, đổ trần, mua xe, khai trương cửa hàng, ký kết hợp động, xuất hành, âm trạch, về nhà mới.

17
Rất xấu
Thứ Sáu, 17/01/2020

Vào ngày: 23/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT XẤU

Ngày Kỷ Mùi, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

18
Xấu
Thứ  Bảy, 18/01/2020

Vào ngày: 24/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY XẤU

Ngày Canh Thân, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h,13h-15h

Việc tốt trong ngày: nên đi lễ chùa, cầu tài lộc vài giải hạn

19
Rất xấu
Chủ Nhật, 19/01/2020

Vào ngày: 25/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT XẤU

Ngày Tân Dậu, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h,13h-15h

Việc tốt trong ngày: những việc quan trọng và lớn thì không nên làm trong ngày này, nên chọn những ngày tốt khác để làm

20
Xấu
Thứ  Hai, 20/01/2020

Vào ngày: 26/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY XẤU

Ngày Nhâm Tuất, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

21
Bình thường
Thứ Ba, 21/01/2020

Vào ngày: 27/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY BÌNH THƯỜNG

Ngày Quý Hợi, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 11h-13h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, làm việc phút và xuất hành

22
Bình thường
Thứ Tư, 22/01/2020

Vào ngày: 28/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY BÌNH THƯỜNG

Ngày Giáp Tý, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: cưới hỏi, lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, mua xe, ký hợp đồng, làm việc tốt.

23
Rất xấu
Thứ Năm, 23/01/2020

Vào ngày: 29/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY RẤT XẤU

Ngày Ất Sửu, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: những việc quan trọng và lớn thì không nên làm trong ngày này, nên chọn những ngày tốt khác để làm

24
Bình thường
Thứ Sáu, 24/01/2020

Vào ngày: 30/12/2019 – Âm Lịch – NGÀY BÌNH THƯỜNG

Ngày Bính Dần, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

25
Xấu
Thứ Bảy, 25/01/2020

Vào ngày: 01/01/2020 – Âm Lịch – NGÀY XẤU

Ngày Đinh Mão, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: nên đi lễ chùa cầu bình an, giải hạn hay xuất hành

26
Tốt
Chủ Nhật, 26/01/2020

Vào ngày: 02/01/2020 – Âm Lịch – NGÀY TỐT

Ngày Mậu Thìn, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: làm việc phúc

27
Tốt
Thứ Hai, 27/01/2020

Vào ngày: 03/01/2020 – Âm Lịch – NGÀY TỐT

Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

28
Xấu
Thứ Ba, 28/01/2020

Vào ngày: 04/01/2020 – Âm Lịch – NGÀY XẤU

Ngày Canh Ngọ, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Xuất hành

29
Rất tốt
Thứ Tư, 29/01/2020

Vào ngày: 05/01/2020 – Âm Lịch – NGÀY RẤT TỐT

Ngày Tân Mùi, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

30
Rất tốt
Thứ Năm, 30/01/2020

Vào ngày: 06/01/2020 – Âm Lịch – NGÀY RẤT TỐT

Ngày Nhâm Thân , Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

31
Rất tốt
Thứ Sáu, 31/01/2020

Vào ngày: 07/01/2020 – Âm Lịch – NGÀY RẤT TỐT

Ngày Quý Dậu, Tháng Đinh Sửu và Năm Kỷ Hợi

Giờ tốt trong ngày: 5h-7h, 11h-13h, 13h-15h

Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành

Lưu ý khi xem ngày tốt trong tháng 1/2020

Những thông tin ngày tốt ở trên đều là những chia sẻ chung:

Có nghĩa rằng đối với những ngày tốt thì vẫn có những việc làm là xấu, không làm. Ngược lại thì có những ngày là xấu nhưng lại có việc là tốt và có thể làm được.

Khi bạn chọn ngày tốt để làm những công việc mình dự định làm thì bạn cần xem qua mục “Việc tốt trong ngày” được chúng tôi chia sẻ ở trên.

Đối với những công việc lớn có ảnh hưởng nhiều đến con người chúng ta như: xây nhà, cưới hỏi hay mua xe… nếu không được liệt kê ở trong “việc tốt trong ngày” thì bạn không nên làm – dù ngày đó có được ghi là tốt hay chăng nữa. Đối với những việc nhỏ thì có thể làm được.

Xem thêm: Nằm mơ thấy người chết

Comments

  1. Pingback: Tử vi 2020 của 12 con giáp [ Xem để biết Vượng Phú Nhà Bạn ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *